WYNIKI

z rekrutacji studentów na certyfikowane szkolenie

Obsługa i programowanie robotów Kawasaki
w ramach projektu „
Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Grupa II

Lp. Nr albumu Kierunek Decyzja
1 047776 AP sem.3 Zakwalifikowany
2 053810 AiR sem.6 Zakwalifikowany
3 055444 AiR sem.4 Zakwalifikowany
4 054324 AiR sem.4 Zakwalifikowany
5 054335 AiR sem.4 Zakwalifikowany

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.