REKRUTACJA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem.3) II STOPIEŃ

KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.3) II STOPIEŃ

NA SZKOLENIE Z ECDL CAD Z EGZAMINEM

ZGŁOSZENIA OD 01.06.2020 DO 05.06.2020

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 20 godzin zajęć

Zajęcia przez 5 dni po 4 godziny do uzgodnienia z prowadzącym (do 26.06.2020)

Limit miejsc: 10 osób (+/- 2 osoby)

Egzamin ECDL CAD koniec czerwca/początek lipca do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy przesłać do 5.06.2020 poprzez pocztę elektroniczną dwiecek@ath.bielsko.pl lub Ms Teams.

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 6.06.2020r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.