Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie praktyk zawodowych w roku ak. 2019/2020.

Termin realizacji praktyk zawodowych dla studentów sem. 6 w roku ak. 2019/2020 zostaje przedłużony do końca toku studiów. Praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z zasadami organizacji i zaliczania praktyk, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału.

Szkolenie BHP dla studentów, którzy przewidują realizację praktyki do 31.10.2020 prowadzone będzie on-line.

Odpowiednie informacje oraz pliki będą rozesłane przez dziekanat tylko na zarejestrowane w systemie adresy email studentów.

Decyzja Dziekana – plik pdf

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.