Dzięki staraniom prof. ATH Ireneusza Wróbla oraz Prodziekana Jacka Rysińskiego Wydział Budowy Maszyn i Informatyki pozyskał pakiet oprogramowania firmy MSC. Studenci oraz pracownicy mogą wykorzystać oprogramowanie m.in. podczas zajęć dydaktycznych, do realizacji prac dyplomowych oraz prowadzonych badań. Pakiet zawiera takie aplikacje jak (wraz z dostępnymi modułami): Actran, Adams, Digimat, Dytran, FlightLoads, Marc, MaterialCenter, MSC Nastran,…

Bielsko-Biała 22.05.2020 Szanowni Kierownicy Jednostek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Szanowni Pracownicy Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, proszę o przyjęcie od poniedziałku 25 maja 2020 roku następujących zasad działania: – Zarządzam aby WSZYSCY pracownicy WBMI kontynuowali zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku ak. 2019/2020 w formie zdalnej. –…

Polska Akademia Nauk opublikowała zatwierdzone wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych. Miło nam poinformować, że prof. ATH dr hab. inż. Dariusz Plinta został wybrany do udziału w pracach Komitetu Inżynierii Produkcji PAN w kadencji 2020-2023. Zakres prac Komitetu obejmuje: – badania i studia w zakresie modelowania i symulacji komputerowej procesów produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania produkcją…

19 maja 2020 roku z inicjatywy Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych odbyło się spotkanie z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza, podsumowujące akcję „Politechniki pomagają”. „Politechniki pomagają” to działania uczelni oraz wydziałów technicznych związane ze wspomaganiem walki z wirusem SARS-CoV-2. Wydział Budowy Maszyn…

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu składania dokumentów do obrony oraz harmonogramu egzaminów dyplomowych. Termin oddania pracy dyplomowej i dokumentów do obrony dla studentów, których obrony powinny odbyć się w czerwcu 2020, zostaje przesunięty do dnia 15.06.2020. Składanie dokumentów do obrony musi…

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH Jacek Nowakowski w dniu 07.05.2020 podjął decyzję w sprawie praktyk zawodowych w roku ak. 2019/2020. Termin realizacji praktyk zawodowych dla studentów sem. 6 w roku ak. 2019/2020 zostaje przedłużony do końca toku studiów. Praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z zasadami organizacji i zaliczania praktyk, które zostaną opublikowane…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.