REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II stopień

(studia niestacjonarne sem.2 i studia stacjonarne sem.3)

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Obsługa i Programowanie Robotów Kawasaki II tura

ZGŁOSZENIA OD 09.03.2020 DO 13.03.2020

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 33 godziny zajęć

Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (szkolenie wyjazdowe w Krakowie, będzie trwało 1 tydzień od poniedziałku do piątku lub od wtorku do soboty. Z projektu pokryte zostaną koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia)

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 5 osób/grupę

Limit miejsc: 5 osób/grupę,

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 13.03.2020 w Dziekanacie WBMiI lub pokoju L311

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen,

– poziom posiadanych kompetencji.

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 16.03.2020r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.