REKRUTACJA STUDENTÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem. 1 oraz sem.3) II STOPIEŃ oraz (sem. 6) I STOPIEŃ

NA SZKOLENIE „INŻYNIER JAKOŚCI” Z EGZAMINEM

PRZEPROWADZANYM PRZEZ POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

ZGŁOSZENIA OD 24.02.2020 DO 06.03.2020

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości

 Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 12 godzin zajęć

Zajęcia przez 4 dni po 3 godziny do uzgodnienia z prowadzącym

Limit miejsc: 5 osób

Egzamin przeprowadzony zostanie przez pracownika PCBC w dniu 23.05.2020  r. o godz. 10.00

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 06.03.2020 u mgr inż. Ewy Golińskiej pokój A4

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

 

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę brane będzie kryterium poziomu posiadanych kompetencji (test wiedzy).

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 09.03.2020 r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.