W dniu 31 marca 2020 w Szczyrku rozpocznie się XIV międzynarodowa konferencja naukowa „Coordinate Mesuring Technique” CMT 2020 objęta patronatem Komitetu Budowy Maszyn PAN i International Measurement Confederation (IMEKO). Głównym celem wydarzenia jest wymiana informacji na temat postępu naukowego i technicznego w zakresie projektowania, oprogramowania, praktyki pomiarowej oraz dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Organizatorem jest Laboratorium Metrologii działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Więcej informacji pod adresem: wtp.pl

W tym samym miejscu w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2020 r. organizowana jest także XVIII Krajowa i IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w Technikach Wytwarzania – MTM’2020. Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Aparatura i systemy pomiarowe
  • Metrologia w procesach technologicznych wytwarzania elementów maszyn
  • Metrologia w systemach zapewnienia jakości
  • Pomiary powierzchni w skali makro, mikro i nano
  • Współrzędnościowa technika pomiarowa
  • Techniki pomiarowe w analizie procesów i urządzeń technologicznych
  • Metrologia w różnych obszarach zastosowań w budowie maszyn
  • Techniki wizualizacji i wirtualizacji

Organizatorem jest Laboratorium Metrologii działające na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Więcej informacji pod adresem: mwtw2020.ath.bielsko.pl

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.