16 grudnia 2019 r. na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się 4 edycja Konferencji NAUKA INNOWACJE BIZNES. Zebranych gości przywitał JM Rektor ATH prof. Jarosław Janicki.

Konferencja ma na celu inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii. Ma być z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie innowacyjności jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

Głównymi prelegentami byli:

dr inż. Artur Kozłowski
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Badawczych EMAG
Rola Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technik Badawczych EMAG we wspieraniu współpracy nauki i biznesu

dr inż. Wojciech Legierski
Prezes COCREATED Sp. z o.o.
Roboty współpracujące i systemy wizyjne

Dominika Raróg-Ośliźlok
Specjalista RPK Politechnika Śląska w Gliwicach
Finansowanie badań na skalę międzynarodową niemożliwe bez współpracy nauka-przemysł

Wojciech Płachetka
Prezes Zarządu Grupa CDE Sp. z o.o.
Odnawialne źródła energii w inteligentnym mieście

W konferencji wzięli udział pracownicy oraz studenci WBMiI.

Współorganizatorem Konferencji NAUKA INNOWACJE BIZNES jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Patronat Honorowy udzielił Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz  Tadeusz Kopeć – Senator RP.

 

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.