REKRUTACJA STUDENTÓW

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ SPECJ. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.7) I STOPIEŃ

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Wymagania Bezpieczeństwa Przy Budowie I Użytkowaniu Maszyn

ZGŁOSZENIA OD 21.11.2019 DO 28.11.2019

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 22 godziny zajęć

Zajęcia przez 3 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (grudzień 2019 – styczeń 2020, szkolenie na ATH)

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 20 osób/grupę

Limit miejsc: 20 osób/grupę, w przypadku większej liczby zgłoszeń jest możliwość uruchomienia drugiej grupy

Liczba grup: min. 1, max. 2

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 28.11.2019 w Dziekanacie WBMiI lub pokój L311

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 29.11.2019r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.