Wyniki rekrutacji na certyfikowane szkolenie z Wymagań Bezpieczeństwa Przy Budowie i Użytkowaniu Maszyn Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 kierunek: Mechanika i budowa maszyn II stopień Lp Album Specjalność 1 D/49678/ AP 2 D/49677/ AP 3 D/49666/ AP 4 D/49695/ AP 5 D/50716/ AP 6 D/49698/…

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.1) II STOPIEŃ MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.5, 7) I STOPIEŃ AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.5, 7) I STOPIEŃ NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer ZGŁOSZENIA OD 25.11.2019 DO 29.11.2019 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie…

REKRUTACJA STUDENTÓW MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ SPECJ. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.7) I STOPIEŃ NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE Wymagania Bezpieczeństwa Przy Budowie I Użytkowaniu Maszyn ZGŁOSZENIA OD 21.11.2019 DO 28.11.2019 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program…

W dniu 6 listopada 2019 r. dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH, na zaproszenie dyrekcji szkoły gościł w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. Wygłosił tam wykład popularnonaukowy zatytułowany ,,Matematyczne aspekty szyfrowania’’. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ok. 200 słuchaczy. Świadczy o tym duża liczba zadanych przez uczniów pytań….

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.