REKRUTACJA STUDENTÓW

KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.3, studia stacjonarne) II STOPIEŃ

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.6, studia stacjonarne) I STOPIEŃ

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem. 6, studia stacjonarne) I STOPIEŃ

NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

PROJEKTOWANIE W SYSTEMIE CATIA V5 Automotive Engineer

ZGŁOSZENIA OD 04.09.2019 DO 12.09.2019

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 40 godzin zajęć

Zajęcia przez 5 dni po max 8 godzin do uzgodnienia z prowadzącym (w drugiej połowie września szkolenie na ATH)

Ilość grup: 1 szkolenie / 1 grupa, 8 osób/grupę

Limit miejsc: 8 osób/grupę, w przypadku większej liczby zgłoszeń jest możliwość uruchomienia drugiej grupy

Liczba grup: min. 1, max. 2

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 12.09.2019 w Dziekanacie WBMiI lub pokój L311 (mgr Małgorzata Zarębska)

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 13.09.2019r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.