REKRUTACJA STUDENTÓW

KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem.3) II STOPIEŃ

NA SZKOLENIE Z ECDL ADVANCED EXCEL Z EGZAMINEM

ZGŁOSZENIA OD 17.05.2019 DO 27.05.2019

Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 20 godzin zajęć

Zajęcia przez 5 dni po 4 godziny do uzgodnienia z prowadzącym (do 20.06.2019)

Limit miejsc: 16 osób

Egzamin ECDL Advanced EXCEL koniec czerwca/początek lipca do uzgodnienia.

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć do 3.06.2019 w Dziekanacie WBMiI lub 3.06.2019r. u dr inż. Doroty Więcek pokój A8

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną 4.06.2019r.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.