OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla niżej wymienionych studentów Wydziału Budowy Maszyn Kierunek  AUTOMATYKA i ROBOTYKA odbędzie się  przy ul. Willowej 2 wg następującego harmonogramu: Nr albumu Dyplomanta Godzina Skład Komisji Poniedziałek 10.06.2019r. Budynek  A  sala  214 45675 1200 – 1240 Prof. dr hab. inż. Jacek Kłosiński Dr inż. Marcin Sidzina Dr inż. Arkadiusz Trąbka Dr inż. Jarosław…

Zapraszamy studentki i studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej do zgłaszania udziału w płatnych stażach w ramach projektu Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH dofinansowanego z Funduszy Europejskich Oferta dotyczy osób studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach: − Automatyka i robotyka sem. 6 (7 staży) − Mechanika i budowa maszyn…

22 maja 2019 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. Jarosława Janickiego, a Zespołem Szkół Technicznych w Ustroniu reprezentowanym przez Dyrektor mgr Katarzynę Kałużę. W trakcie spotkania z Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jackiem Nowakowskim, prof. ATH dokonano przekazania dokumentów umowy…

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA DOKTORANTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA NA SPOTKANIE w dniu 05.06.2019, o godzinie 16.00,  sala L120 Proponowane tematy szczegółowe: Wprowadzenie Szkoły Doktorskiej Przewidywane zasady prowadzenia przewodów doktorskich Sprawy różne  Obecność przedstawicieli doktorantów obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie Wystąpienie Kierownika Studiów Doktoranckich prof. dr inż. Józefa Matuszka Wystąpienie Dziekana dra…

DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 03.06.2019 o godzinie 16.00,  sala L120 Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne Zmiany w Regulaminie Studiów obowiązujące od 01.10.2019 r. Zmiany w programie kształcenia obowiązujące od 01.10.2019 r. Problemy związane z organizacją zajęć Sprawy różne…

REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem.3) II STOPIEŃ NA SZKOLENIE Z ECDL ADVANCED EXCEL Z EGZAMINEM ZGŁOSZENIA OD 17.05.2019 DO 27.05.2019 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce Akademia Przyszłości Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości  Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17 Liczba godzin…

REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA I STOPIEŃ KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (sem.3) II STOPIEŃ ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (sem.3) II STOPIEŃ NA SZKOLENIE Z ECDL CAD Z EGZAMINEM ZGŁOSZENIA OD 17.05.2019 DO 27.05.2019 Dokumenty zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wbmii.ath.bielsko.pl w zakładce…

Terminy szkoleń z egzaminem kwalifikacyjnym SEP: I grupa – Eksploatacja, Dozór 13.05.2019 (poniedziałek) 08:15, sala dydaktyczna ZIAD 20.05.2019 (poniedziałek) 08:15, sala dydaktyczna ZIAD II grupa – Eksploatacja, Dozór 18.05.2019 (sobota) 08:15, sala dydaktyczna ZIAD 25.05.2019 (sobota) 08:15, sala dydaktyczna ZIAD Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu – link Miejsce szkolenia: ZIAD Bielsko-Biała SA Ośrodek…

Najlepsze referaty studentów oraz doktorantów przygotowane na VIII Międzynarodową Konferencję „Inżynier XXI wieku” wydano w Springer International Publishing, seria: Mechanisms and Machine Science – link Book Title: Engineer of the XXI Century Book Subtitle:Proceedings of the VIII International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists Editors: Stanislaw Zawislak, Jacek Rysiński ISBN 978-3-030-13321-4 DOI: 10.1007/978-3-030-13321-4

Wszystkie zakończone lub realizowane projekty sfinansowano w ramach projektu „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”. Projekt robota antropomorficznego o 6-ciu stopniach swobody Celem pracy było wykonanie robota antropomorficznego o 6-ciu stopniach swobody. Prototyp został wykonany w technologii druku 3D, obliczenia sprawdzające wykonano w systemie ANSYS, natomiast układ sterujący wykorzystuje sterownik PLC…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.