Firma ELOKON wspólnie z Astat i Panasonic zorganizowały VI Forum „Bezpieczna Maszyna”, które odbyło się w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Patronat naukowy nad wydarzeniem objęła Akademia Techniczno-Humanistyczna, natomiast patronat honorowy przypadł w udziale Państwowej Inspekcji Pracy.

Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki i Finansów ATH prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik. W krótkiej prezentacji podsumowała współpracę uczelni z firmą ELOKON w dziedzinie szkolenia studentów z dyrektywy maszynowej, projektowania systemów bezpieczeństwa, organizacji praktyk programowych oraz staży.

Warto nadmienić iż Wydział Budowy Maszyn i Informatyki współpracuje z ELOKON od 2011 roku, a absolwenci wydziału pracowali lub pracują w oddziale firmy w Oświęcimiu.

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH przygotował prezentację z ofertą usług badawczych Akademii.

Tegoroczne Forum poświęcone było zasadom kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn, a także zasadom dobru technicznych środków bezpieczeństwa. Przygotowano wykłady np. z:

  • wymagań bezpieczeństwa dla robotów kolaborujących,
  • wyboru metod oceny ryzyka,
  • metod zabezpieczenia stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn,
  • technicznych środków bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn,
  • i inne.

W przerwie pomiędzy wykładami prowadzono warsztaty z praktycznego wykorzystania oceny ryzyka (ELOKON), ergonomii oraz BHP (ATH – mgr inż. Marta Pomietlorz-Loska, prof. ATH dr hab. inż. Robert Drobina, Wojciech Walatek).

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.