REKRUTACJA STUDENTÓW KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.6) I MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA)

NA SZKOLENIA Z EGZAMINEM KWALIFIKACYJNYM SEP

GRUPA 1 ELEKTRYCZNE EKSPLOATACJA

GRUPA 1 ELEKTRYCZNE DOZÓR

Dla studentów kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA (sem.6) i MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (specjalność Automatyka Przemysłowa)  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłaszamy rekrutację 

NA SZKOLENIA Z EGZAMINEM KWALIFIKACYJNYM  SEP GRUPA 1 ELEKTRYCZNE EKSPLOATACJA oraz SEP GRUPA 1 ELEKTRYCZNE DOZÓR

ZGŁOSZENIA OD 08.04.2019 DO 24.04.2019

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Akademia Przyszłości Kompleksowy Program Rozwoju Akademii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nr POWR.03.05.00-00-Z035/17

Liczba godzin kursu: 8 godzin zajęć / szkolenie

Zajęcia: w jednym lub dwóch dniach / szkolenie

Limit miejsc: 32 osoby / szkolenie

Wymagane dokumenty

Podczas rekrutacji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Bilans kompetencji (przed)

Po zakwalifikowaniu się:

  1. Klauzula informacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa

Po ukończeniu szkolenia:

  1. Ankieta ewaluacyjna / szkolenie
  2. Bilans kompetencji (po)

Podpisane dokumenty 1, 2 należy złożyć w dniach (16 dni) w Dziekanacie WBMiI

Dokumenty po terminie nie będą przyjmowane.

Zasady rekrutacji:

Pod uwagę będą brane dwa kryteria:

– średnia ocen

– poziom posiadanych kompetencji

W przypadku większej liczby zainteresowanych przygotowana zostanie lista rezerwowa.

Wyniki opublikowane zostaną do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.