30 października 2018 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez J.M. Rektora prof. dr hab. Jarosława Janickiego, a firmą Symkom – ANSYS Channel Partner reprezentowaną przez Prezesa dr inż. Leszka Rudnika. Umowa obejmuje współpracę w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, konferencji naukowych oraz współpracy z kołami naukowymi. Dzięki porozumieniu, studenci będą mogli…

W dniach 20,21 października 2018 w Rybniku odbyły się regaty żeglarskie w formule Match Racing. Wzięła w nich udział również załoga Akademii Techniczno-Humanistycznej prowadzona przez Pawła Fałata. Match Racing to jedna z najbardziej widowiskowych form zawodów żeglarskich. Jej główną cechą są krótkie wyścigi 1 na 1, w których wykorzystując zagrywki taktyczne i przepisy przeciwnicy mogą…

Wydział Budowy Maszyn i Informatki pozyskał pakiet oprogramowania SOLIDWORKS Student Edition. W skład systemu wchodzi: SOLIDWORKS Premium – to wszechstronne rozwiązanie do projektowania 3D, które wzbogaca możliwości SOLIDWORKS Professional o narzędzia symulacji, ruchu i oceny poprawności projektu, funkcje zaawansowanego projektowania instalacji z rur i okablowania, itp. SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Motion – narzędzia do…

Projekt pod nazwą „Opracowanie projektu i realizacja matematycznej gry edukacyjnej dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych z obszarów wiejskich województwa małopolskiego oraz śląskiego” (nr projektu: 550) został zgłoszony w maju br. przez Akademię Techniczno-Humanistyczną do konkursu grantowego w ramach Programu “mPotęga” – V edycja. Nasza propozycja znalazła się w gronie 185 zgłoszeń, które otrzymały dofinansowanie…

14 października 2018 roku w wieku 91 lat zmarła Krystyna Sawłowicz, emerytowany pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przez wiele lat kierownik biura Instytutu Technologiczno-Samochodowego Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej istniejącego w latach 1973 – 1991. Pani Krystyna brała czynny udział w tworzeniu Instytutu, którego dyrektorami byli prof. dr hab. inż. Jan A. Wajand oraz prof….

W dniu 16 października 2018 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki odbyło się spotkanie związane z nawiązaniem współpracy z firmą BETA CAE Systems SA. WBMiI pozyskał pakiet licencji oprogramowania: Simulation, Process, Data & Resources Management (SPDRM), KOMVOS, ANSA, EPILYSIS solver, META post-processor, CAD to ANSA Translators, Tosca-ANSA Environment (TAe). Na podstawie porozumienia studenci WBMiI mogą…

5 listopada 2018 WBMiI organizuje wyjazd do Instytutu Odlewnictwa (Centrum Projektowania i Prototypowania) w Krakowie. Wyjazd dedykowany jest w szczególności dla studentów II stopnia (studia magisterskie) oraz studentów 7 semestru studiów I stopnia (inżynierskich). Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z prof. ATH dr hab. inż. Jackiem Pezdą. Projekt finansowany jest…

W dniu 6 października zmarł Hagen Reißner, honorowy wykładowca ATH, wieloletni pracownik VW Salzgitter, przyjaciel naszej uczelni. Z jego inicjatywy i przy jego istotnej pomocy, w latach od 2002 do 2008, nasi studenci uczestniczyli w finansowanych przez VW szkoleniach z zakresu zarządzania jakością („Fertigungs- und Qualitatsmanagement in der Automobilindustrie”), prowadzonych przez przedstawicieli kierownictwa VW (A….

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 grudnia 2018r. odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Głównym celem konferencji jest prezentacja prac naukowych, projektowych oraz badawczych wykonanych przez studentów oraz doktorantów. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z: mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki, zarządzania i inżynierii produkcji, informatyki. Wszystkie…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.