Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem Dni Otwartych WBMiI 2018 – pdf. Rejestracja dla uczestników Dni Otwartych: (rejestracja zakończona, kontakt z organizatorami pod numerem tel.: 33 82 79 248) KROK 1: wybierz datę („Możliwe daty”) KROK 2: wybierz grupę („Wybrana grupa”) KROK 3: przejdź do rezerwacji Uwaga. Należy zarejestrować każdą grupę osobno. Uprzejmie prosimy opiekunów grup…

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA w  zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, konferencji naukowych oraz współpracy z kołami naukowymi. Dzięki porozumieniu, studenci będą mogli skorzystać z kursów i szkoleń oraz certyfikowanych laboratoriów w siedzibie firmy. ZIAD posiada 40-letnie doświadczenie w branży energetycznej . ZIAD Bielsko-Biała SA to centrum certyfikowanych,…

Od nowego roku akademickiego studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki podczas zajęć dydaktycznych będą mogli skorzystać z oprogramowania Altair HyperWorks. Jest to pakiet programów do realizacji zaawansowanych analiz numerycznych, zawierających narzędzia do pre i post processingu. W skład pakietu HyperWorks wchodzą następujące programy: HyperMesh – uniwersalna platforma do tworzenia i edycji modeli numerycznych, konwerter pomiędzy…

13 sierpnia 2018 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez J.M. Rektora prof. dr hab. Jarosława Janickiego, a firmą Inter Trade Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa Jureczkę. Umowa obejmuje współpracę w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, konferencji naukowych oraz współpracy z kołami naukowymi. Dzięki porozumieniu, studenci będą mogli…

W dniach 23 lipca – 4 sierpnia br. gośćmi Katedry Matematyki były dwie matematyczki z Chin – dr Liu Liu z Southwest Jiaotong University i dr Yingying Zeng z Sichuan Normal University w Chengdu.  Dla dr Liu Liu była to już trzecia wizyta na naszej uczelni. W dniu 25 lipca na Seminarium Katedry Matematyki dr Liu…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.