W dniu 23 lutego J.M. Rektor prof. dr hab. Jarosław Janicki i Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej mgr inż. Janusz Berek podpisali umowę w ramach, której Wydział Budowy Maszyn i Informatyki obejmuje Patronatem Naukowym kierunki kształcenia Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik i Technik Spedytor w/w szkoły. Umowa została podpisana w obecności Dyrektora…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Informatyka odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 27 lutego 2018 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Tomasz Gancarczyk

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 27 lutego 2018 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Krzysztof Sikora

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Automatyka i Robotyka odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniu 28 lutego 2018 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Arkadiusz Trąbka

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniu 09 luty 2018 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Dorota Więcek

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.