W dniach  11-18 czerwca br.  prof. Kazimierz Nikodem i dr Mirosław Adamek z Katedry Matematyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH, uczestniczyli w 55th International Symposium on Functional Equations  odbywającym się na Sichuan University w Chengdu  w Chinach.  Są to prestiżowe konferencje matematyczne organizowane raz w roku, a udział w nich możliwy jest  wyłącznie na…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 30 czerwca – 03 lipca 2017 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Dorota Więcek

23 czerwca 2017 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach został powołany w 1974 r. Obejmuje swoim działaniem województwa: śląskie i opolskie. Działalność Oddziału realizowana jest poprzez komisje naukowe. Szczególne znaczenie ma działalność Oddziału w upowszechnianiu nauki, w…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 26-30 czerwca 2017 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Krzysztof Sikora

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Informatyka odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 09 – 12 czerwca 2017 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Tomasz Gancarczyk

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA DOKTORANTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA NA SPOTKANIE w dniu 14.06.2017, o godzinie 18.00,  sala L 117 Proponowane tematy szczegółowe: Problemy dydaktyczne – przedmioty do wyboru, forma zajęć, dostępne podręczniki, liczba godzin dydaktycznych, pomoc na konsultacjach, itp. Organizacja zajęć – plan zajęć, itp. Warunki materialne – stypendia, pomoc socjalna, Organizacja studiów III stopnia,…

DZIEKAN  WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI ZAPRASZA STUDENTÓW  STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA NA SPOTKANIE W DNIU 13.06.2017 o godzinie 16.00,  sala A304 Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne proponowane tematy szczegółowe: Problemy związane z uzyskiwaniem efektów kształcenia Problemy związane z organizacją zajęć Sprawy różne Obecność starostów grup obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie…

W obecnym roku akademickim 2016/2017 studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mieli przyjemność uczestniczyć w wyjeździe do Żyliny organizowanym przez prof. dr. hab. inż. Ivana Kurica w ramach programu CEEPUS. Wzięło w nim udział 22 studentów z 6 semestru I stopnia. Uczestnicząc w wyjeździe, studenci mieli wyjątkową okazję zwiedzania fabryki samochodów grupy VAG Volkswagen Slovakia…

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Automatyka i Robotyka odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 12-19 czerwca 2017 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Arkadiusz Trąbka

OGŁOSZENIE Egzamin dyplomowy dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn odbędzie się przy ul. Willowej 2, w dniach 12-19 czerwca 2017 wg następującego harmonogramu: link SEKRETARZ KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO dr inż. Krzysztof Sikora

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.