W dniach 26-30 września 2016 roku Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizuje Dni Otwarte. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu ! Tak jak co roku przygotowano szereg wykładów oraz pokazów laboratoryjnych adresowanych do młodzieży szkół średnich. Indywidualny program jest każdorazowo uzgadniany ze szkołą przez koordynatorów i zawiera: krótką prezentację wydziału, specjalistyczny wykład, warsztaty w…

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki prowadzi dodatkową turę rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia. Kandydaci mogą rejestrować się do 20 września br. Informacje na temat rekrutacji oraz rejestracja odbywa się poprzez serwis: www.rekrutacja.ath.bielsko.pl

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.