INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Podstaw Budowy Maszyn MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn Data ogłoszenia: 20.07.2016 Ważne do: 26.08.2016 STRONA WWW: www.wbmii.ath.bielsko.pl SŁOWA KLUCZOWE: budowa i eksploatacja maszyn, modelowanie CAD/CAE, modelowanie MES Pliki: Ogłoszenie konkursowe, Form for employers

Program stypendialny „Dream NEW” oferuje możliwość pobytu (1 semestr) w jednej z ośmiu uczelni w Nowej Zelandii. Stypendium można otrzymać niezależnie od kierunku studiów. Od kandydatów wymaga się odpowiedniej znajomości języka angielskiego, ponadto muszą być studentami uczelni wyższej znajdującej się w jednym z krajów UE. Więcej informacji na stronie: http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship Dreaming of the impossible is the…

Kolejna edycja zagranicznych wizyt studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji w ramach programu CEEPUS za nami Jak od 9 lat tak i w tym roku akademickim studenci kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji uczestniczyli w organizowanych przez prof. dr. hab. inż. Ivana Kurica, w ramach programu CEEPUS, w kilkudniowych wizytach obserwacyjno-szkoleniowych w przedsiębiorstwach regionu Żilińskiego…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.