Studia na zamówienie Obcują z najnowszymi technologiami, słuchają rad światowej sławy specjalistów, współpracują z wielkimi korporacjami, a po uzyskaniu dyplomu znajdują pracę zgodnie z zainteresowaniami. Więcej …

W dniu 24 listopada 2015 w Beskidzkim oddziale Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Do konkursu zgłoszonych zostało 9 prac obronionych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Komisja konkursowa pod kierunkiem przewodniczącego Beskidzkiego oddziału PTZP…

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 18 – 22 stycznia 2016 r.  – studia niestacjonarne (wieczorowe), (II termin) wymagane w wrześniu  2015 podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej wraz z opinią promotora.  dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do  17.12.2015 r. 01 – 05 lutego 2016 r.– studia stacjonarne dokumenty należy złożyć w Dziekanacie do  19.01.2016 r. 21 – 25…

W dniu 9 grudnia 2015 roku prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c. otrzymał z rąk Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego powołanie w skład Komitetu Inżynierii Produkcji PAN na czteroletnią kadencję do dnia 8 grudnia 2019 roku.

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Zaprasza Doktorantów Studiów Stacjonarnych III Stopnia na Spotkanie W DNIU 11.12.2015   Godzina 17.30,  sala L 117 Temat spotkania: Dydaktyka, Nauka, Rozwój – spotkanie nr 2 Proponowane tematy szczegółowe: Problemy dydaktyczne przedmioty do wyboru, forma zajęć, dostępne podręczniki, liczba godzin dydaktycznych, pomoc na konsultacjach, itp. Organizacja zajęć plan zajęć, itp. Warunki materialne…

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Zaprasza Studentów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych I i II Stopnia Na Spotkanie W DNIU 17.12.2015  godzina 16.00,  sala L136 Temat spotkania: Problemy ogólne i dydaktyczne proponowane tematy szczegółowe: Problemy związane z uzyskiwaniem efektów kształcenia Problemy związane z organizacją zajęć Sprawy różne Obecność starostów grup obowiązkowa. Ramowy program spotkania: Powitanie Wystąpienie Dziekana…

W dniu 4 grudnia 2015 roku na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów  „Inżynier XXI wieku”, która została zorganizowana przez koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku” działające przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (WBMiI). Jest to cykliczna impreza, podczas której swoje prace prezentują studenci oraz doktoranci…

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Zakład Urządzeń Transportowych (Katedra Transportu i Informatyki, Wydział Zarządzania i Transportu) zapraszają na zebranie naukowe, w ramach którego wykład: Wave analysis and control of flexible mechanical systems wygłosi: William J. O’Connor BE PhD FIEI CEng School of Mechanical & Materials Engineering UCD Belfield, Dublin 4, Ireland Termin: piątek,…

Już po raz szósty Koło Informatyczne RESET ATH podjęło się organizacji konferencji naukowej IT Academic Day. Czym jest potocznie zwany ITAD? To cykl konferencji informatycznych organizowanych na uczelniach wyższych w całej Polsce przez grupy .NET oraz grupy IT. Od samego początku młodzi inżynierowie z ATH postawili sobie za cel stworzenie wydarzenia wyjątkowego. W trakcie VI…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.