Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym ze sobą przedmioty techniczne, ekonomiczne i humanistyczne. Spoiwem integrującym wykładane na zajęciach zagadnienia jest informatyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem nowoczesnym. Na polskich uczelniach prowadzony jest od około 15 lat, w krajach wysokorozwiniętych, jak USA, Japonia, Niemcy – powstał kilka lat wcześniej niż w…

W Akademii Techniczno-Humanistycznej trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/2016. Na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia rekrutacja zakończy się 16 września br., a na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia 21 września br. Szczegóły dotyczące kierunków, na które Uczelnia prowadzi nabór na poszczególnych Wydziałach dostępne są na stronie www.rekrutacja.ath.bielsko.pl Wszelkie…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.