Kierunki zamawiane są projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Badania rynku pracy dowodzą, że od 10 lat pogłębia się dysproporcja pomiędzy studentami nauk humanistycznych i ścisłych. W efekcie w dynamicznie rozwijającej się gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny nauk technicznych. Celem tego przedsięwzięcia jest więc wypełnienie powstałej luki na…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.