W bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”. Do prezentacji i publikacji w Zeszytach Naukowych Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki zakwalifikowano 29 referatów. Odbyła się także tzw. sesja plakatowa, podczas której studenci z polskich i zagranicznych uczelni oraz uczniowie techników zaprezentowali wykonane przez siebie prace. Cały tekst:…

© 2015 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.