Plany studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2018/2019)

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (2018/2019)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Informatyka (2018/2019)

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów na kierunku Automatyka i Robotyka (2018/2019)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia III Stopnia (doktoranckie):

Plany studiów 2017/2018

Plany studiów 2017/2018 – link

Plany studiów 2016/2017

Plany studiów 2016/2017 – link

Plany studiów 2015/2016

Plany studiów 2015/2016 – link