Plany studiów dla kierunku Informatyka (2016/2017)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów na kierunku Automatyka i Robotyka (2016/2017)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Plany studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2016/2017)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (2016/2017)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia III Stopnia (doktoranckie):