Plany studiów dla kierunku Informatyka (2015/2016)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Plany studiów na kierunku Automatyka i Robotyka (2015/2016)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Plany studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2015/2016)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Plany studiów dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (2015/2016)

stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

stacjonarne II stopnia (magisterskie)

niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

niestacjonarne II stopnia (magisterskie)